Szukaj

Regulamin

Zapoznaj się, to dla nas bardzo ważne.

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać wykorzystane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej.

W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady właściciela strony poprzez kontakt e-mailowy.

Jakiekolwiek treści zawarte na stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a właściciel strony nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.

Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody właściciela strony wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Sklep-sterydy.pl jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.

Materiały zawarte na stronie są lub mogą być podobne w treści i jak zdjęcia do stron o tej tematyce. Materiały w tym treści i zdjęcia mogą zawierać błędy. (Jeżeli znalazłeś błąd w materiałach na stronie poinformuj nas o tym)Produkty tego rodzaju są przeznaczone dla osób powyżej 18-go roku życia.

Wszystkie zawarte na stronie materiały są powszechnie dostępne w internecie.

Opisy mogą się powtarzać względem stron o podobnej tematyce. 
Strona ma charakter infomacyjny i nie nakłania oraz nie zmusza do stosowania produktów opisanych w udostępnionych materiałach.